English / Swahili medical glossary/Matumizi ya maneno ya Kiswahili katika utabibu

School of Health Sciences, University of Kabianga (2014) C1
For full publication see: http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/sw_hmx/sw_medicalglossary_SimonMachariaKamau_2014.pdf Accessed October 2014