Керівництво щодо заходів у сфері води, санітарії та гігієни (ВСГ) тапрофілактикита контролюз інфекційними захворюваннями (ПКІЗ) у закладах охорони здоров’я

reliefweb (2020) C2
Заданими ВООЗ профілактика та контрольз інфекційними захворюваннями(ПКІЗ) –це науковий підхід та практичне рішення, покликане запобігти шкоді, яка може бути заподіянаінфекцією пацієнтамта медичнимпрацівникам. Вінґрунтується надослідженніінфекційних захворювань, епідеміології, соціологіїта зміцненні системи охорони здоров’я. ПКІЗзаймає унікальне положенняв галузі забезпечення безпеки пацієнтів та загальногоохоплення якісними послугами з охорони здоров’я, оскільки стосується медичних працівників та пацієнтів прикожному контакті з системою охорониздоров’я.