Euroopa Liidu tuberkuloosi käsitluse standardid – ajakohastatud 2017. aastal

European Union Standards for Tuberculosis Care 2017 Estonian Version