Document detail

Mosala na biso eza po na matangisi ya bokólogónu ya mwana. Likasa oyo likolo ya Ebola na mayebisi 20 esalamaki na bato oyo ba salaki na bana na ekolo ya Sierra Leone na tango ya kokoso ya Ebola na 2014. CfH azali na mayebisi mosusu 100 po na kotanga pe pona bana bapanza likolo ya mayebisi 10 po na bokólóngónu

communication,  Ebola,  IEC,  Children,  Hygiene,