Ara Bilgilendirme Notu - COVID-19 Salgininin ruh sağlığı ve psikososyal eltkenler acisindan ele alinmasi - Versiyon 1.5

Kuruluşlararası Daimî Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu