Sort by:

select Language:Montenegro country overview

J. Sekulić, Eds.: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, (2011)


A summary of the national drug situation
http://www.emcdda.europa.eu/countries/montenegro


Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 2011

О.М. Балакірєва,Т.В. Бондар, Я.О. Сазонова et al., Eds.: unicef, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка,Дизайн, верстка, друк – ТОВ ВПК «ОБНОВА», (2011)


Основна мета підготовки цієї монографії – ознайомити українське суспільство з рівнем поширення серед підлітків тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин та вирізнити тенденції останніх кількох років. Соціологічні опитування є практично єдиним джерелом такої інформації, оскільки жодні статистичні показники не відображають поведінкових практик будьяких груп населення, не дають можливості виміру поширення шкідливих звичок, кількості та асортименту повсякденного вживання тютюну, алкоголю та інших психоактивних речовин.
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/Kniga_Vjivannia...


Огляд програм ресоціалізації для споживачів наркотиків серед молоді та підлітків

Євгеній Польщиков, Олександр Красновський, Оксана Панасенко, Eds.: Київський міжнародний інститут соціології, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, unicef, (2010)


Опубліковані результати дослідження, проведеного з метою визначення основних проблем, пов’язаних з реабілітацією/ресоціалізацією наркозалежних та можливостю залучати підлітків 14–17 років до таких програм. Для визначення основних напрямів розвитку центрів реабілітації/ресоціалізації в Україні аналізувався міжнародний досвід країн та їхні підходи до вирішення питань наркоманії; було переглянуто нормативно9правові документи, що стосуються проблем реабілітації і ресоціалізації, а також статистичні дані національного рівня.
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/Resocial_web.pd...


Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та нарко- тичних речовин серед учнівської молоді України

О.М. Балакірєва,Т.В. Бондар, Н.О. Рингач et al., Eds.: unicef, Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка, Видавництво “К.І.С.”, макет, (2008)


Монографія має за мету ознайомити громадськість із проектом ESPAD – Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) і його реалізацією в Україні. Вона містить інформацію про рівень і структуру куріння, вживання алкоголюта наркотиків серед підлітків, динаміку окремих показників за 1995, 1999, 2003, 2007 роки, аналіз гендерних особливостей, а також дані щодо поінформованості підлітків з питань ВІЛ.
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/ESPAD_report_we...


Совместная программа ЮНОДК–ВОЗ по лечению наркозависимости и оказанию наркологической помощи

WHO, UNODC, Eds.: WHO, UNODC, (2010)


Повсеместное поощрение и поддержка (с уделением особого внимания странам с низким и средним уровнем доходов) основанных на фактических данных мер, стратегий и мероприятий, опирающихся на здравоохранение и соблюдение прав человека, с целью уменьшения масштабов потребления наркотиков и связанной с этим нагрузки на здравоохранение и социальную сферу.
https://www.who.int/substance_abuse/activities/uno...


Наркотики и дети

Кошкина М.В., Eds.: Оренбургский государственный педагогический университет, Fundamental Research, (2008)https://www.fundamental-research.ru/pdf/2008/3/11....


Психолого-акмеологические факторы профилактики употребления психоактивных веществ у студентов крайнего севера

Э.А., ХайрутдиновД.Р., БеловВ.Г., Парфёнов et al., Eds.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, FUNDAMENTAL RESEARCH, (2014)


Показано,что в силу большой распространенности зависимого поведения от психоактивных веществ у студентов Крайнего Севера одним из важнейших направлений профилактической работы является учет психолого-акмеологических факторов защиты при работе с зависимыми лицами. Приводится характеристика средовых психолого-акмеологических факторов профилактики употребления психоактивных веществ на двух уровнях – микросоциальном и макросоциальном.
https://www.fundamental-research.ru/pdf/2014/9-9/3...


Борьба против табака и цели в области устойчивого развития

World Health Organization, Eds.: World Health Organization, (2019)


Сокращение потребления табака играет важную роль в глобальных усилиях по выполнению задачи ЦУР по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) на одну треть к 2030 году. Многие из 17 целей имеют прямое или косвенное отношение к борьбе против табака. Наиболее актуальными являются следующие:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/000...


275 hits