Sort by:

select Language:Приховані наслідки конфлікту Проблеми психічного здоров’я та доступ до послуг серед внутрішньо переміщених осіб в Україні

Байярд Робертс, Ніно Махашвілі, Джана Джавахішвілі et al., Eds.: International Alert/ГІП-Тбілісі/Лондонською школою гігієни і тропічної медицини , (2017)


Дослідження містить перші національні репрезентативні дані про психічне здоров’я дорослих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. У дослідженні підкреслюється значний тягар психічних розладів, у тому числі посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресії та тривоги серед ВПО в Україні, особливо серед жінок. Крім того, значна кількість осіб має два або три розлади одночасно. Зафіксований високий рівень поширеності супутніх захворювань ПТСР, тривоги та депресії. Наші висновки підтверджують необхідність у розширеному, комплексному та травма – чутливому реагуванні в області охорони психічного здоров’я населення, що постраждало внаслідок конфлікту.
https://www.international-alert.org/sites/default/...


Пам’ятка про посттравматичний стресовий розлад

В.С. Цихоня, Eds.: Київський національний лінгвістичний університет, Ліки України, (2016)


Все більше лікарів різних спеціальностей по всій Україні серед своїх пацієнтів зустрічають вимушених переселенців та учасників бойових дій зі східних областей України. Зважаючи на те, що такі події на території України розгортаються вперше за всі роки незалежності, вони є незвичними, нетиповими, такими, що виходять за межі буденності. Це, в свою чергу, накладає значний відбиток на психічне життя українців – як тих, що знаходяться в областях, де триває протистояння, так і в тих, хто веде мирний спосіб життя. Метою даної статті буде узагальнення відомостей про посттравматичний стресовий розлад та опис особливостей його перебігу, адже сьогодні він все частіше зустрічається в українців, які пережили психотравмуючі події.
http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2016...


Настанова щодо скринінгу, діагностики та лікування депресії в дорослих пацієнтів та осіб підліткового віку

Олександр Ячнік, Eds.: Збірник клінічних рекомендацій НЕЙРОNEWS, (2017)


Вашій увазі представлено огляд рекомендацій, розроблених за підтримки Kaiser Foundation Health Plan of Washington (США, 2017), щодо визначення належної тактики лікування та профілактики депресії в дорослих пацієнтівта осіб підліткового віку.
https://neuronews.com.ua/uploads/files/2017/book/s...


Биполярное расстройство в детском возрасте

И.И. Марценковская, Ю.А. Войтенко, К.В. Дубовик et. al., Eds.: Медична газета «Здоров’я України», (2013)


Биполярное расстройство в детском возрасте Клинический случай
http://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2013_Pediatr_4/58...


Оценка качества жизни, релевантного здоровью, больных депрессивными неврозами

Карелина Д.Д., Кром И.Л., Барыльник Ю.Б. , Eds.: Saratov Journal of Medical Scientific Research, (2010)


В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на состояние психического здоровья в современном социуме, подходы к оценке качества жизни больных в психиатрической практике. Приводятся результаты авторского исследования качества жизни, релевантного здоровью, больных депрессивными неврозами. http://www.ssmj.ru/system/files/201003_674_678.pdf
http://www.ssmj.ru/system/files/201003_674_678.pdf


Kонгресс <<психическое здоровье человека XXI века>> Congress on Mental Health: Meeting the needs in XXI. Century

Союз охраны психического здоровья, Issa, world council for psychotheraphy et al., Eds.: Союз охраны психического здоровья, Issa, world council for psychotheraphy et al., (2016)


Книга о Конгрессе «Психическое здоровье человека XXI века» Конгресс призван способствовать формированию благоприятной среды для сохранения психического здоровья через консолидацию усилий российских и зарубежных экспертов на междисциплинарном и межсекторном уровне. Large File: 45 MB!!
http://mental-health-russia.ru/uploads/documents/C...


Стратегия развития системы охраны психического здоровья в Российской Федерации

Союз охраны психического здоровья, Eds.: Союз охраны психического здоровья, (2019)


Целью Стратегии является формирование современной системы охраны психического здоровья населения РФ, основанной на принципах непрерывности жизненного цикла человека, доказательной медицины, единства профилактики, лечебного и реабилитационного процесса, межведомственного взаимодействия всех ветвей власти и секторов экономики, государственно-частного партнерства, сотрудничества всех слоев и структур общества, включая некоммерческие и волонтерские организации, религиозные конфессии и другие группы населения. Accessed on 02.03.2019
http://www.mental-health-congress.ru/media/documen...


Боевое посттравматическое стрессовое расстройство

О. Хилькевич, Eds.: С.О.Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологииУО «Гомельский государственный медицинский университет», (2019)


В концепции стресса(от англ. stress–напряжение), впервые сформулированнойв 1936 годуканадским физиологом Гансом Селье, выделяетсядва типа стресса –эустресс, как что-то оптимально переносимое психикой и необходимое для её благополучного функционирования, и дистресс -стресс, превосходящий индивидуальные ресурсы переносимости. Один и тот же стрессор может вызвать различные последствия у разных людей, что связано, по мнениюСелье,с «факторами обусловливания», которые избирательно усиливают или тормозят то илииное проявление стресса. Accessed on 2019
http://www.gsmu.by/file/konferen/voennaya/online/1...


Сборник научных статей по материалам Конгресса ≪Психическое здоровье человека XXI века≫

Союз охраны психического здоровья, Issa, world council for psychotheraphy et al. , Eds.: Союз охраны психического здоровья, Issa, world council for psychotheraphy et al. , (2016)


В сборнике представлены статьи специалистов в сфере охраны психического здоровья по различным академическим дисциплинам, включая общую медицину, психиатрию, психотерапию, психологию, социологию, педагогику, юриспруденцию, экономику, спорт, по материалам Конгресса ≪Психическое здоровье человека XXI века≫, который состоялся 7–8 октября 2016 г. в Москве. The collection of scientific papers is collected from different areas of scientific knowledge, including general medicine, psychiatry, psychotherapy, psychology, social policy, education, law, economics and sport. The publication contains materials that were delivered to the Organizing Committee of the Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Century. The collection is intended for researchers and practitioners acting in the field of the mental health care.
http://mental-health-russia.ru/uploads/documents/%...


Поведенческие аспекты употребления алкоголя подростками: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ, 2002–2014 годы

World Health Organization, Eds.: World Health Organization, (2018)


В настоящем отчете представлены последние тенденции, выявленные по результатам исследования HBSC в отношении употребления алкоголя 15-летними подростками и поведенческих аспектов в Европейском регионе ВОЗ, а также отмечены гендерные и социально-экономические неравенства. Ранее тенденции представлялись по отдельности, тогда как здесь впервые сведен воедино более широкий диапазон данных HBSC о поведенческих аспектах употребления алкоголя подростками в целях проведения анализа новейших фактических данных и рассмотрения различий в употреблении алкоголя в зависимости от гендерной принадлежности, социально-экономического положения и географического субрегиона.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/000...


65 hits