Document detail

Незважаючи на те, що охорона психічного здоров'я єневід'ємною частиною суспільної охорони здоров'я, цьомупитанню не приділяється належної уваги. Психічне здоров'я визначається як стан благополуччя,при якому людина може реалізувати свій потенціал,справлятися з життєвими стресами, продуктивно й пліднопрацювати та робити внесок у життя свого співтовариства, ане як наявність або відсутність психічних розладів. Accessed on 2019

психічне здоров'я,  стрес,  мати,  дитина,  вагітність,  народження,  депресія,