Document detail

Агенциятана ЕС за наркотиците (EMCDDA) представя днес нови данни за повишена достъпност на кокаин в своя: Европейски доклад за наркотицитеза 2018 г.: Тенденции и развития, представен в Брюксел (1). Тази констатация е направена на фона на динамично развиващия се пазар на наркотици, който се адаптира бързо в отговор на предприеманите мерки за контрол на наркотиците.

наркотичні речовини,  Наркома́нія,  Доклад,  кокаин,