Document detail

О.М. Балакірєва,Т.В. Бондар, Я.О. Сазонова (2010)   C2


У звіті викладено основні результати опитування споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) щодо ініціації вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. Визначені основні характе-ристики шляхів і способів залучення до вживання наркотиків ін’єкційним шляхом інших осіб. На основі результатів дослідження висунуто низку висновків та рекомендацій.

ін'єкційні препарати,  Наркотики,  СІН,  ін’єкції,